Upozorňujeme, že s platností od 24. 9. 2020 platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb Domova na zámku Bystré.

Děkujeme za pochopení.