V sobotu 6. dubna 2019 se 9 uživatelů služby podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením zúčastnilo akce – „Pojďme si uklidit město a okolí“ konané v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“. Naši klienti v doprovodu pracovníků se zúčastnili již potřetí.

Na vše jsme se opět důkladně připravili a pořídili jsme si reflexní vesty. Město Bystré nás vybavilo rukavicemi a zajistilo i pytle na odpadky. Kolem 14. hodiny celou akci zahájil pan starosta svým proslovem.  Prostor za hasičskou zbrojnicí byl zaplněn dětmi i dospěláky a všude zářila reflexní žlutá a oranžová barva, to když si všichni oblékli svoje vesty. Naší trasou byla již tradičně silnice k Vápence.

Cestou jsme poctivě vysbírali každý kousek plastu, plechu, papíru, železa a nespočet skleněných lahví – zkrátka vše, co naší přírodě nesluší. Nikdo by nevěřil, co lidé v přírodě odhodí a jaké roztodivné předměty jsme cestou našli. Aby nám práce a cesta rychleji ubíhala, soutěžili jsme o to, kdo najde větší „poklad“. A než jsme se nadáli, byli jsme zpět v Bystrém a mířili jsme k hasičárně. Tam byli všichni účastníci odměněni výborným občerstvením. Chvíli jsme poseděli, popovídali si s přáteli, které jsme třeba dlouho neviděli a s dobrým pocitem, že jsme něco udělali pro naši přírodu, obec, ale také pro svoje zdraví, jsme se kolem 18. hodiny rozešli zpět domů.  Příští rok se rádi k této akci opět připojíme.

Za všechny zúčastněné Jarmila Štefková