Předposlední květnové páteční odpoledne se pět klientů z chráněného bydlení zúčastnilo sportovních her v Domově pro seniory v Bystrém. Připravený program zahájil pěvecký sbor domova „BABY„ a poté již následovaly soutěžní disciplíny – pétangue, kuželky, lovení rybiček a „člověče nezlob se“. Účastníci byli rozděleni do několika družstev, která mezi sebou soutěžila. Po ukončení her následovalo krátké občerstvení a vyhlášení výsledků. Přestože se naši klienti neumístili mezi vítěznými týmy, den plný zábavy a dobré nálady si náramně užili. S lidmi z DPS nám bylo příjemně, děkujeme za pozvání.

Marie Švancarová,

Domov na zámku Bystré