Na 1. patře poskytujeme službu klientům s nejvyšším stupněm postižení. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho specifické potřeby. Obyvatelům nabízíme nejen aktivizační činnost formou výletů, vycházek a pobytů na terase, ale je motivujeme do zapojení se do denních činností v oblasti sebeobsluhy, rozvíjení a upevňování paměti a různých druhů terapie. Pan Josef má velmi rád řízky. Za podpory pracovnice přímé péče, paní Hanusové, si tuto pochoutku připravil sám. Maso si obalil i usmažil. Pan František je soutěživý typ. Proto jsme procvičovali sebeobsluhu formou hry. Do krabice jsme dali předměty denní potřeby, měl za úkol pojmenovat věci, které potřebuje např. k čištění zubů a následně je najít. Každá správná odpověď byla ohodnocena body a výhra byla malá čokoláda, kterou získal se stoprocentním úspěchem. Pana Zdeňka a pana Denise zaujala muzikoterapie. Ve snoezelenu jsme pustili písničku skupiny Čechomor a oba uživatelé se aktivně zapojili hrou na jednoduché hudební nástroje. Naše práce je náročná a vyžaduje kreativitu, flexibilitu a také občas improvizaci, aby naši uživatelé mohli prožívat svůj život naplno. Že se nám to daří, dosvědčují úsměvy a radost každého z nich.

Kolektiv 1. oddělení,

Domov na zámku Bystré