Podpora samostatného bydlení

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb – podpora samostatného bydlení  dle  § 43  v   Centru sociálních služeb Bystré od 1. 4. 2023 Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 9. […]

Chráněné bydlení

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb chráněné bydlení dle § 51 v Centru sociálních služeb Bystré od 1.3.2024 Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 17. Úhrada se skládá z těchto […]

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Stanovení výše úhrad za poskytování sociálních služeb v Centru sociálních služeb Bystré od  1.3.2024 Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, § 14. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí klientovi […]