V pátek 26. května jsme se vydali do Domova pro seniory, kde se konalo sportovní odpoledne. Přivítali nás zde milí pořadatelé a úvodní slova paní ředitelky. Účastníci byli rozdělení do dvou různých skupin. Soutěžili jsme v hraní kuželek, v petanque a hře ,,Člověče, nezlob se!“ Pan David a paní Macků se se svým týmem umístili na úžasném 3. místě, což jím přineslo obrovskou radost.   Slečna Renata a pan Tomáš si odnesli krásnou medaili za účast. Všichni jsme byli odměněni dárečky a výborným občerstvením, ale největší odměnou, kterou jsme si odnesli, byly krásné zážitky z tohoto odpoledne.

Touto cestou bychom pořadatelům rádi poděkovali za pozvání a vydařenou akci. Poděkování patří také našemu doprovodu, paní Iloně Macků a panu Tomáši Ivánkovi, kteří nás na akci doprovázeli a pomáhali nám.    

David Kukla, Renata Pakostová,

Centrum sociálních služeb Bystré