Muzikoterapie probíhá pravidelně 1x za 14 dní nejčastěji v Aktivizační místnosti Centra sociálních služeb nebo v přírodě nedaleko stromu Rodáků. Pětičlennou skupinu obyvatelů Chráněného bydlení vede paní MgA. Hana Malíková, pedagožka Základní umělecké školy v Bystrém.

Muzikoterapeutická setkání jsou rozdělena do tří částí: v úvodu se věnujeme rytmickým a hudebně pohybovým cvičením. V druhé části bubnování na Africké bubny a zpěvu za užití Orffových nástrojů. Závěrečná část patří relaxaci.

Muzikoterapie je pro naše uživatele prostředkem k aktivizaci, seberealizaci, působí k navození příjemných pocitů, vnímání vlastního těla, zlepšení koordinace pohybů, paměti pozornosti a také koncentrace. Paní Malíková vždy připraví atraktivní náplň muzikoterapeutického setkání a velmi citlivě vnímá potřeby a přání našich uživatelů.

Mgr. Anna Jelínková