O tom, jak mladí lidé vnímají současnou situaci na Ukrajině, se mohli nedávno přesvědčit pracovníci Centra sociálních služeb Bystré, v jehož prostorách našla dočasný domov více než stovka občanů Ukrajiny.

Na centrum se obrátila studentka kvarty Gymnázia v Poličce slečna Dorka Maděrová se zprávou o pomoci, kterou zorganizovala jejich třída. „V posledních měsících jsme na Gymnáziu Polička jako studenti provozovali prodej občerstvení na pomoc uprchlým Ukrajincům“, píše slečna Maděrová. „Minulý týden jsme sbírky ukončili a spočítali peníze, vybrali jsme 27 000 Kč. Rozhodli jsme se, že peníze darujeme vám, protože jsme moc rádi, že u vás, ač v malém městě, našlo útočiště tolik lidí a že jim pomáháte“. Zpráva, která potěšila a dojala zároveň.

K předání neuvěřitelné částky, za kterou se skrývá hodně práce studentek a studentů kvarty, došlo ve čtvrtek 9. června v zámku v Bystrém za účasti ředitele centra Ivo Musila a koordinátora ubytovny pro občany Ukrajiny v Bystrém Miloslava Sejkory. Peníze osobně přivezla nejen slečna Maděrová, ale také její spolužačka Anežka Dvořáková a třídní kvarty Zuzana Machková.

Na nádvoří zámku se osobně setkaly také s některými z těch, pro které sbírku studenti kvarty organizovali. „Přejeme, aby válka na Ukrajině skončila a mohli jste se vrátit zpět ke svým blízkým“, řekla při předání třídní učitelka kvarty Zuzana Machková. Děvčata a ženy z Ukrajiny na oplátku, jako poděkování za významný dar, upekly poličským studentkám a paní učitelce pirožky plněné jablečnou náplní.