Ve středu 14. června jsme se vydali na oblíbenou diskotéku s Pavlem Cejnarem do Dříteče u Pardubic pořádanou Domovem pod Kuňkou Ráby. Přivítali nás zde milí zaměstnanci a uživatelé domova. Připravili nám krásné disko odpoledne. Pavel Cejnar se postaral o úžasnou atmosféru, někteří z tanečníků by nejraději ani neodjeli domů. Všichni jsme si užívali hudby, tance a výborného občerstvení.

Moc rádi bychom pořadatelům poděkovali za pozvání a těšíme se, že se příští rok zase připojíme. Děkujeme také za doprovod paní Anně Jelínkové a Aleši Bártovi.

Obyvatelé domácností v domě na ulici Smetanova, Vrchlického a ze Zátiší

Paní Anička Jelínková nás doprovázela na akci Diskotéka s Pavlem Cejnarem.