V předposledním listopadovém týdnu se skupinka obyvatel Chráněného bydlení vydala autobusem do Poličky do Centra Bohuslava Martinů na výstavu betlémů ,,Slyšte, slyšte, pastuškové!“  a na interaktivní výstavu ,,Rybník, místo, kde to žije“.

Na výstavě betlémů zhlédli především papírové betlémy. Mohli si sestavit magnetický betlém a vyzkoušet si výrobu papírových vánočních ozdob.

Při návštěvě výstavy ,,Rybník, místo, kde to žije“ se dozvěděli zajímavé informace o významu rybníků a přírodě v jejich blízkém okolí. Prohlédli si exponáty zvířat, vyzkoušeli různé pomůcky k rybaření, pod mikroskopem prozkoumali larvy živočichů, lovili sladkovodní mušle.

Na výstavy do Centra Bohuslava Martinů jezdíme velmi rádi, vždy nás zde čeká zajímavý program a milé průvodkyně, které se snaží výklad přizpůsobit našim potřebám.

Závěrem výletu si prošli náměstí, prohlédli již ozdobený vánoční strom a poseděli u kávy v mléčné jídelně na náměstí.

Mgr. Anna Jelínková, Ilona Macků