V pondělí 5. prosince se slečny Renata, Zdeňka, pan Pavel a pan Milan vydali užít vánoční atmosféru na trhy do Brna. Dopoledne cestovali autobusem z Olešnice, do Brna dorazili před obědem. Naše cesta vedla na náměstí Svobody a Zelný trhu. V Brně se k nám připojili dobrovolníci pan Tomáš a pan Dominik, kteří nás na trzích doprovázeli. Rádi bychom jim touto cestou za jejich pomoc poděkovali-naši výletníci si tak mohli každý spolu se svým průvodcem užívat vánoční atmosféru dle svého zájmu a tempa. Vybírali si dárečky, ochutnali vánoční puč, klobásy. Obdivovali krásnou výzdobu, vánoční stromy, dřevěný betlém na Zelném trhu i hudbu tamních umělců.

Čas utíkal velmi rychle. Před čtvrtou hodinou odpoledne jsme se vydali zpět do Bystrého. Trochu unavení, ale spokojení a plní zážitků.

Mgr. Anna Jelínková, Mgr. Tetiana Kalyna