Pomoc lidí ochotných pomáhat pokračuje. Tento týden jsme převzali od dárců další zásoby materiálu pro ubytované lidi na zámku v Bystrém. Ubytovací kapacita se naplnila a téměř polovina je dětí od 1 roku věku. Moc děkuji za pomoc hlavně dětem, které se mohou radovat nejen z nových hraček a sportovních potřeb. Děti od vás dostaly také školní potřeby i sladkosti.

Oblečení máme již dost. Chybí pouze konkrétní velikosti a to hlavně obuvi a dětské spodní prádlo. Toho je nedostatek a problematicky se shání nejen pro děti. Lidé ale dostali již první finanční podporu od státu, proto si mohou již některé věci obstarávat sami. Přesto jsme rádi za potravinovou pomoc od drobných dárců. Mám Vám všem vyřídit velké poděkování od ubytovaných lidí. Opravdu si moc váží této pomoci.

Jmenovitě bych chtěl pozdravit a poděkovat touto cestou dámskému klubu z Chrudimi, p. Vandasovi a restauraci Kolja z Litomyšle, pracovníkům Českého rozhlasu Pardubice, spol. Nedcon Bohemia, s.r.o. z Pardubic, zejména paní Hánělové Kamile, za vybavení pro stravování.

Internet zdarma poskytuje společnost Poda a.s s podporou spol. MAJT s.r.o. – ENTER Polička. Každý den lidé ustaraně sledují nové zprávy, jsou díky internetu v kontaktu se svými rodinami a snaží se být alespoň chvilku spolu online. Velké poděkování posíláme paní Blance Utz z Poličky.     

Ivo Musil, ředitel CSS Bystré