Domov na zámku Bystré oznamuje, že od 1.1.2022 mění název organizace a sídlo.

Nové jméno a sídlo od 1.1.2022: Centrum sociálních služeb Bystré, Školní 319, 569 92 Bystré.

Současně s touto změnou se mění také centrální e-mailová adresa organizace: cssbystre@cssbystre.cz, podatelna@cssbystre.cz,

kontakty na jednotlivé pracovníky jsou:  jmeno.prijmeni@cssbystre.cz

V současné době připravujeme nové webové stránky.