Dne 2. června se tři obyvatelé Chráněného bydlení a jeden uživatel služby domov pro osoby se zdravotním postižením vydali na diskotéku s Pavlem Cejnarem pořádanou Domovem pod Kuňkou Ráby v Obecním domě v Dříteči. Tradiční a velmi oblíbená akce se konala po dvouleté odmlce.

Přivítali nás milí zaměstnanci a uživatelé domova, krásná atmosféra a bohaté občerstvení. Diskotéku si všichni užívali, radost umocnilo setkání s přáteli z ostatních zařízení.

Těšíme se, že si akci zase za rok zopakujeme.

Mgr. Anna Jelínková