V ubytovacím  zařízení pro občany Ukrajiny, které spravuje Centrum sociálních služeb Bystré v tamním zámku, se ve čtvrtek 14. července uskutečnilo setkání delegace Zakarpadské oblasti v čele s jejím předsedou Volodimirem Chubirkem, se zástupci CSS Bystré a města Bystré. Jednání se zúčastnil starosta města Bystré Mgr. Jan Neudert, ředitel CSS Bystré Mgr. Ivo Musil, koordinátor CSS Bystré pro ubytovací zařízení pro občany Ukrajiny Ing. Miloslav Sejkora a jiní.

Šlo o další z řad jednání delegace Zakarpadské oblasti v Pardubickém kraji, která proběhla v těchto dnech. Vychází ze třináctileté spolupráce obou partnerů v různých oblastech, od zdravotnictví, školství až po sociální služby.

Po vypuknutí válečného konfliktu Pardubický kraj zahájil spolupráci také v oblasti humaninární. Jedním z mnoha kroků bylo právě otevření ubytovny v zámku v Bystrém, která v současné době poskytuje bezpečné zázemí 101 lidem, převážně ženám s dětmi.

Především díky finanční i materiální pomoci Pardubického kraje, sponzorům a dárcům se podařilo vybavit zámek v Bystrém, který byl po odchodu sociální služby prázdný.

První uprchlíci přijeli do zámku 16. března. Od té doby došlo významným krokům, zejména v oblasti společenské i pracovní integrace těchto lidí do regionu. Jak zmínil na pracovním setkání ing. Sejkora, z celkem 54 dospělých jich bezmála polovina pracuje buď na hlavní pracovní poměr, nebo na dohodu. Děti navštěvují základní i mateřskou školu, v zařízení funguje také dětská skupina.

Zámek není v Bystrém jediným útočištěm před válkou, jak informoval starosta města Bystré Mgr. Neudert, v Bystrém je v současné době 144 uprchlíků a dalších 20 žije v okolních vesnicích.

Pan Chubirko se zajímal o chod ubytovny i formy finanční podpory státu a Pardubického kraje.  Velmi si váží spolupráce s Pardubickým krajem, chtěl by využít jeho zkušeností z řady oblastí, zejména ze zdravotnictví, ale také v péči o uprchlíky. V Zakarpatí je v současné době 400 tisíc vnitřně vysídlených uprchlíků.

Vyslechl si také osobní zkušenosti z cesty z Ukrajiny a přijetí v ubytovně v Bystrém jedné z ukrajinských žen, paní Antonové. Delegace si poté prohlédla část ubytovacích prostor a hovořila s některými lidmi z Ukrajiny, kteří našli v zámku dočasné bydliště.

Je to moc hezké místo,” hodnotí ubytovnu na zámku Volodimir Chubirko ,” lidé dostali střechu nad hlavou, mohou chodit do práce, děti do školy. Vím, že i České republiky se válka dotkla, máte dražší energie, plyn. Moc si vážím České republiky, Pardubického kraje a občanů za pomoc, kterou ukrajinským uprchlíkům projevují od začátku války. Moc jim za pomoc pro naše lidi děkuji.”

Centrum sociálních služeb Bystré