Ubytovací zařízení pro občany Ukrajiny, které spravuje Centrum sociálních služeb Bystré v tamním zámku, navštívil v pátek 17. února pan Vasyl Krychfalushii, starosta obce Krichovo – Rososh z regionu Bushtyno ležící při hranici s Moldávií a Maďarskem.
Setkání s ním se zúčastnil koordinátor CSS Bystré pro ubytovací zařízení pro občany Ukrajiny Ing. Miloslav Sejkora, Mgr. Tetiana Kalyna, tlumočnice a překladatelka Centra a Mgr. Vlasta Machatová, pracovník technickoekonomického rozvoje Centra a další.

Pan Krychfalushii hovořil o současné situaci na Ukrajině a velmi se zajímal o život ukrajinských občanů, kteří našli dočasný domov v ubytovně v bysterském zámku.

Hovořilo se formách finanční podpory státu a Pardubického kraje a zkušenostech s vyřizováním  dokumentů včetně víz.  Pana starostu přišly pozdravit také dvě obyvatelky ubytovny pocházející z válkou zničené části Ukrajiny, které se s ním podělily o osobní zkušenosti z posledních dní v rodné zemi, se situací se zásobováním potravinami a léky a zavzpomínaly na cestu do Čech a do Bystrého. Při té příležitosti několikrát zmínily vlídné přijetí i péči, které se jim v Bystrém dostalo.

Pan Krychfalushii si poté prohlédl ubytovací prostory v zámku a hovořil s dalšími lidmi z Ukrajiny, kteří v něm našli dočasné bydliště.

První uprchlíci přijeli do zámku 16. března 2022. Od té doby došlo významným krokům, zejména v oblasti společenské i pracovní integrace těchto lidí do regionu. V zámku je v současné době stovka ubytovaných. Nejstaršímu člověku je 75, nejmladší je 15 měsíční chlapec. Brzy na zámku přivítáme první novorozeně, které se narodí mladé ukrajinské matce.

Jak zmínil na pracovním setkání ing. Sejkora, většina dospělých, kteří nemusejí pečovat o děti či nejsou v důchodovém věku, má zájem o zaměstnání.  V současné době pracuje více než 30 lidí buď na hlavní pracovní poměr, nebo na dohodu. Děti navštěvují základní i mateřskou školu, v zařízení funguje také dětská skupina.

Vlasta Machatová,

Centrum sociálních služeb Bystré